Nhà máy Sahara Industry Việt Nam

✔️ Công trình: Nhà máy Sahara Industry Việt Nam ✔️ Cấp công trình: Cấp 2...

Nhà máy Toyo Brazing Việt Nam

✔️ Công trình: Nhà máy Toyo Brazing Việt Nam ✔️ Cấp công trình: Cấp 2...

Nhà máy Naria Việt Nam – Đồng Văn, Hà Nam

✔️ Công trình: Nhà máy Naria Việt Nam – Đồng Văn, Hà Nam ✔️ Cấp...

Trung tâm dịch vụ số 1 – KĐT Trung Hòa (Nhà hàng Bia Tiệp)

✔️ Công trình: Trung tâm dịch vụ số 1 – KĐT Trung Hòa (Nhà hàng...

Nhà điều hành hậu cần kỹ thuật kho K820- Bộ tư lệnh công binh

✔️ Công trình: Nhà điều hành hậu cần kỹ thuật kho K820- Bộ tư lệnh...

Nhà ở chiến sỹ đại đội 2, tiểu đoàn 1, Lữ Đoàn 279

✔️ Công trình: Nhà ở chiến sỹ đại đội 2, tiểu đoàn 1, Lữ Đoàn...

Văn phòng, nhà xưởng lô B1 – KCN Tiên Du, Bắc Ninh

✔️ Công trình: Văn phòng, nhà xưởng lô B1 – KCN Tiên Du, Bắc Ninh...

Chợ Mai Lĩnh

✔️ Công trình: Chợ Mai Lĩnh ✔️ Cấp công trình: Cấp 3 ✔️ Đối tác:...

Tòa nhà SME Hoàng Gia

✔️ Công trình: Tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội ✔️...