Tòa nhà SME Hoàng Gia

✔️ Công trình: Tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

✔️ Cấp công trình: Cấp đặc biệt

✔️ Đối tác: Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia

✔️ Giá trị hợp đồng: 2.431.000.000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Tư vấn giám sát