Trung tâm dịch vụ số 1 – KĐT Trung Hòa (Nhà hàng Bia Tiệp)

✔️ Công trình: Trung tâm dịch vụ số 1 – KĐT Trung Hòa (Nhà hàng Bia Tiệp)

✔️ Cấp công trình: Cấp 2

✔️ Đối tác: Công ty CP Sec G3

✔️ Giá trị hợp đồng: 7.230,000,000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Thi công nội thất