Văn phòng, nhà xưởng lô B1 – KCN Tiên Du, Bắc Ninh

✔️ Công trình: Văn phòng, nhà xưởng lô B1 – KCN Tiên Du, Bắc Ninh

✔️ Cấp công trình: Cấp 3

✔️ Đối tác: Công ty CP PT XD Cửu Long chi nhánh Bắc Ninh

✔️ Giá trị hợp đồng: 6.500,000,000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Thi công xây dựng