Tư vấn đầu tư

CÔNG TY TNHH 711 là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư, tư vấn các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Liên hệ với CÔNG TY TNHH 711 để có những giải pháp hiệu quả nhất cho dự án của Quý Khách !

*Tư vấn đầu tư dự án, đầu tư trong nước và nước ngoài

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường.
Tìm kiếm đối tác thích hợp cho các nhà đầu tư.
Thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam, bao gồm nhiều thông tin chi tiết về các lĩnh vực, đại bàn khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai..
*Tư vấn lập dự án đầu tư, xin cấp phép đầu tư;

Hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập các loại hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Tư vấn để khách hàng quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho các dự án cụ thể gián tiếp hoặc trực tiếp.
Đại diện các nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án;
Tham gia đàm phán với các đối tác, xây dựng các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, hồ sơ xin cấp phép;
Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin ưu đãi đầu tư và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Quý nhà đầu tư !