Nhà điều hành hậu cần kỹ thuật kho K820- Bộ tư lệnh công binh

✔️ Công trình: Nhà điều hành hậu cần kỹ thuật kho K820- Bộ tư lệnh công binh

✔️ Cấp công trình: Cấp 3

✔️ Đối tác: Kho K820-Bộ tư lệnh công binh

✔️ Giá trị hợp đồng: 7.350.000.000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Thi công xây dựng