Phương pháp chọn tháng tốt xây nhà

CHỌN THÁNG TỐ XÂY NHÀ

Sau khi chọn năm xây nhà, nên xác định đúng thàng làm nhà ĐẠI CÁT LỢI, để ngôi nhà mới cùng với MUÔN HỶ SỰ sẽ cùng đến với bạn !

   1. Xem tháng làm nhà da vào TIT KHÍ:

  • Hướng nhà thuộc quái Càn thì nên khởi công vào các tiết khí từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 âm lịch (Từ Sương giáng qua Lập đông đến Tiểu tuyết). Quái Càn quản 3 cung Tuất Càn Hợi. Theo trật tự thì nhà hướng Tuất nên làm vào tiết Sương giáng, hướng càn – tiết Lập đông, hướng Hợi – tiết Tiểu tuyết.
  • Hướng nhà thuộc quái Khảm thì nên khởi công vào các tiết khí thuộc tháng Mười một âm lịch (từ Đại tuyết, qua Đông chí đến Tiểu hàn). Quái Khảm quản 3 cung Nhâm Tý Quý. Nhà hướng Nhâm nên làm vào tiết Đại tuyết, hướng Tý – tiết Đông chí, hướng Quý – tiết Tiểu hàn.
  • Hướng nhà thuộc quái Cấn thì nên khởi công vào các tiết khí từ giữa tháng Chạp đến giữa thùng Giêng âm lịch (Từ Đại hàn qua Lập xuân đến Vũ Thuỷ). Quái Cân quản 3 cung Sửu Cấn Dần. Nhà hướng Sửu nên làm vào tiết Đại hàn. hướng Cấn – tiết khí Lập xuân, hướng Dần – tiết khí Vũ thuỷ.
  • Hướng nhà thuộc quái Chấn (Giáp Mão At) thì nên khới công vào các tiết khí thuộc tháng Hai âm lịch.
  • Hướng nhà thuộc quái Tốn (Thìn Tốn Tị) thì nên khởi công vào các tiết khí từ giữa tlìánq Ba đến giữa thàng Tư ầm lịch (Từ Cốc vũ đến Tiếu mãn).
  • Hướng nhà thuộc quái Ly (Bính Ngọ Đinh) thì nên khởi công vào các tiết khí thuộc tháng Năm âm lịch.
  • Hướng nhà thuộc quái Khôn (Mùi Khôn Thân) thì nên khởi công vào các tiết khí từ giữa tháng Sáu đến giữa thàng Bảy âm lịch (Từ Đại thử đến Xử thử).
  • Hướng nhà thuộc quái Đoài (Canh Dậu Tuất) thì nên khởi công vào các tiết khí thuộc tháng Tám âm lịch.
  • Với cách chọn tháng làm nhà như trên ta thấy mỗi ngôi nhà chỉ có thể chọn được 1 tháng làm nhà trong năm.

  2. Xem tháng làm nhà dựa vào vòng sao PHÚC ĐỨC 

Xác định tháng làm nhà theo vòng sao Phúc đức trong năm, gồm có 12 vòng sao theo thứ tự là:

1 -Phúc đức (Tốt)2-Ôn hoàng3-Tấn tài (Tốt)4-Trường bệnh5-Tố tụng6-Quan lộc (Quan tước) (Tốt)7-Quan quý (Tốt)8-Tự ải9-Vượng trang (Tốt)10- Hưng phúc (Tốt)11-Pháp trường12-Điên cuồng.
  • Sao Phúc đức ứng với các tháng âm lịch trong năm như sau:

Năm Tị Dậu Sửu: Phúc đức tại Mão (tháng 2)
Năm Thân Tý Thìn: Phúc đức tại Ngọ (tháng 5)
Nãm Hợi Mão Mùi: Phúc đức tại Dậu (tháng 8)
Năm Dần Ngọ Tuất: Phúc Đức tại Tý (tháng 11).

Từ quy luật trên ta có diễn biến vòng sao Phúc đức theo các tháng âm lịch trong năm như ở Bảng , trong đó các tháng có sao có dấu (x) là tháng tốt, có thể chọn đế’ làm nhà.

Thí dụ năm Hợi Mão Mùi có thể làm nhà vào các tháng tốt là tháng giêng – Quan lộc, tháng 2- Quan quý, tháng 4 – Vượng trang, tháng 5 – Hưng phúc, tháng 8 – Phúc đức, tháng 10 – Tấn tài.

  3. Xem tháng làm nhà theo NGŨ HÀNH BẢN MỆNH: 

Ngũ Hành bản mệnh của chủ nhà được phân theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi một ngũ hành sẽ ứng trong 12 tháng, mỗi tháng có sự tốt xấu khác nhau.

Bảng lập thành tháng đại lợi làm nhà theo Ngũ hành

Bạn nên tránh tháng hạn theo SAO CHIẾU MỆNH của mình mỗi năm nữa nhé. Tháng 7 Âm lịch không nên khởi công xây nhà!