Dự án Nhà máy gạch men Hà Thanh

Dự án Nhà máy gạch men Hà Thanh (GĐ1 và GĐ2) tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp quy mô 14.5tr m2/năm. Tổng mức đầu tư 1.200 tỷ vnd.